CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

Poznań 618391004, 618391005 • Szczecin 914201333

Zawroty głowy - warsztat

Kolejny termin wkrótce

gość specjalny jako instruktor: Dawid Kunc - mgr fizjoterapii, osteopata

Dawid Kunc - mgr fizjoterapii, osteopata

Lista rezerwowa

Opis

Zawroty głowy stanowią częstą klinicznie dolegliwość. Warsztat jest wprowadzeniem w tematykę kursu Zawroty głowy w praktyce fizjoterapeuty

W trakcie warsztatu skoncentrujemy się na omówieniu  - Łagodnych położeniowych zawrotów głowy (BPV), czyli najczęstszej przyczyny epizodycznych zawrotów głowy. Omówimy szczegółowo  fizjologię oraz patofizjologię, uwzględniając dwie najczęstsze teorie wyjaśniające powstanie łagodnych położeniowych zawrotów głowy: Teoria Cupulolithiasis  oraz Teoria Canalolithiasis. Wyszczególnimy główne cechy łagodnych położeniowych zawrotów głowy w stosunku do innych patologii powodujących zawroty głowy, uwzględniając poważne patologie centralnego układu nerwowego, powodujące nawracające zawroty głowy typu położeniowego. Dużo uwagi poświęcimy na scharakteryzowanie oczopląsu typowego dla BPV (film video pokazujący oczopląs). Pokażemy diagnostykę różnicową oczopląsu typowego dla BVP, a oczopląsu wynikającego z innych patologii spotykanych w zawrotach głowy. 

W części praktycznej zobaczymy badanie neurologiczne, wpływ systemu powięziowego, testy diagnostyczne (Test Dix-Hallpike) oraz manewry terapeutyczne  (Epley Manewr, Barbecue manewr, Semont manewr). Omówimy nietypowe sytuacje kliniczne, które możemy napotkać w trakcie wykonywania procedur terapeutycznych. Dowiemy się kiedy należy zaprzestać procedury terapeutycznej, a kiedy wystarczy zmienić kolejność  sekwencji manualnej.  Na koniec warsztatu omówimy przypadek kliniczny, pozwalający zrozumieć zarówno strategie prowadzenia wywiadu jak i posługiwania się manewrami terapeutycznymi.

Dzięki udziałowi w warsztacie, będziesz w stanie z duża dokładnością i skutecznością kliniczną rozwiązywać problemy pacjentów z łagodnym położeniowym zawrotem głowy.

Serdecznie zapraszamy

Dla uczestniów warsztatu cena kursu wynosi 1500 zł ( przy zapisach do 20 września).

Może Cię również zainteresować

Może Cię zainteresować

Stabilność, sport oraz wydajność ruchowa

Termin wydania: 2016
Autor: Joanne Elphinston
Cena: 140.00 zł

Może Cię zainteresować

Ortopodologia

Studia podyplomowe realizowane w formie zajęć teoretyczno-praktycznych skierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii tkanek miękkich. Główny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na ich sprawne i skuteczne wykorzystywanie w praktyce klinicznej. 

Może Cię zainteresować

Kompleksowa terapia manualna - Nowość

Nadszedł czas zmian, odświeżamy kadrę dydaktyczną i program nauczania zgodnie z Waszymi oczekiwaniami.

Może Cię zainteresować

Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej. Wydanie II rozszerzone

Back to Top