CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

Poznań 618391004, 618391005 • Szczecin 914201333

Terapia mięśniowo-powięziowa

Kolejny termin wkrótce

instruktor: Michał Kuszewski ,

Lista rezerwowa

Opis

Kurs obejmuje swoim zakresem podstawy teoretyczne i praktyczne wykonywania zabiegów manualnych nakierowanych na leczenie tkanek miękkich (głównie techniki mięśniowo-powięziowe) w różnych dysfunkcjach. Przedstawione zostaną metody terapii jaka może być prowadzona na różnym etapie procesu zdrowienia. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące terapii dysfunkcji w obrębie mięśni (terapia punktów spustowych, stretching mięśniowy, masaż funkcjonalny), a także techniki powięziowe (głębokie rozcieranie, manipulacje powięziowe).

Celem kursu jest przedstawienie zagadnień dotyczących wykonywania zabiegów nakierowanych na leczenie dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich. Ideą kursu jest aby nie stanowił on nauki gotowych rozwiązań terapeutycznych, a raczej, by dawał podstawy teoretyczne i praktyczne do skutecznego znajdowania najlepszych form terapii w konkretnych objawach pacjenta. Zatem szkoleni będzie obejmowało zagadnienia diagnostyki i terapii poszczególnych dysfunkcji.

Program

Część teoretyczna

1. Podstawy anatomii i fizjologii układu kostno- mięśniowego,

2. Rola mięśnia i rola powięzi w powstawaniu ruchu,

3. Przedstawienie najnowszych doniesień i zagadnień dotyczących powstawania i gojenia dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich,

4. Przyczyny powstawania dysfunkcji mięśniowo -powięziowych – diagnostyka.

 

Część Praktyczna

1. Założenia wykonywania zabiegów rozcierania głębokiego,

2. Założenia wykonywania stretchingu mięśniowego,

3. Założenia wykonywania masażu funkcjonalnego,

4. Założenia powstawania i leczenia zaburzeń o charakterze aktywnych punktów spustowych,

5. Założenia wykonywania zabiegów tzw. manipulacji powięziowych.

Informacje dodatkowe

W cenie kursu zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe w formie skryptu dydaktycznego
  • certyfikat uczestnictwa w kursie i świadectwo ukończenia kursu

Kurs dla:

fizjoterapeutów pracujących z pacjentami, ale także studentów po drugim roku zajęć (po zaliczeniu anatomii, fizjologii, biomechaniki)

Może Cię również zainteresować

Może Cię zainteresować

Atlas funkcjonalny układu powięziowego człowieka

Termin wydania: 2016
Autor:
Cena: 160.00 zł

Może Cię zainteresować

Stabilność, sport oraz wydajność ruchowa

Termin wydania: 2016
Autor: Joanne Elphinston
Cena: 140.00 zł

Może Cię zainteresować

Strukturalna praca z ciałem

Termin wydania: 2014
Autor: John Smith
Cena: 99.90 zł

Może Cię zainteresować

Urodzony, aby chodzić. Ciało w ruchu a efektywność mięśniowo-powięziowa

Termin wydania: kwiecień 2017
Autor: James Earls
Cena: 120.00

Back to Top