CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

Poznań 618391004, 618391005 • Szczecin 914201333

Mając na uwadze dobro i zdrowie naszej społeczności, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 , zmuszeni jesteśmy odwołać kursy zaplanowane do końca maja. Proponujemy Państwu przepisanie się na kolejny dostępny termin. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z CKiS kursy@wseit.edu.pl

TERAPIA MANUALNA I DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA . Moduł I: odcinek lędźwiowo-krzyżowy, struktury miednicy, staw biodrowy. Studium przypadków.

Kolejny termin wkrótce

gość specjalny jako instruktor: dr Paweł Cyrek; Agata Borek-Gątkowska

dr Paweł Cyrek; Agata Borek-Gątkowska

dr Paweł Cyrek Fizjoterapeuta, od 5 lat skuteczny terapeuta manualny w Krakowie. Obecnie prowadzi pacjentów w Centrum Medycznym Da Vinci. W ramach przewodu doktorskiego badał dolegliwości bólowe odcinka L-S kręgosłupa. Był konsultantem w przedsiębiorstwach wychodzących naprzeciw chorobom zawodowym pracowników. Swoje kompetencje poszerzał w czasie licznych kursów prowadzonych przez nauczycieli z Polski i całego świata. Opinie pacjentów na stronie: ZnanyLekarz.pl Twórca szkoleń dla fizjoterapeutów z zakresu terapii manualnej i treningu stabilizacji. Opracował autorską koncepcję treningu funkcjonalnego akcentującego ruch, dający poczucie satysfakcji. Ceni czas z rodziną, szczególnie ze swoimi dwiema siostrzenicami. W wolnym czasie pływa, tańczy swinga i chodzi po górach. Miłośnik podróży do krajów nieprzesiąkniętych kulturą zachodnią. Agata Borek-Gątkowska Fizjoterapeutka, absolwentka Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, studentka czwartego roku osteopatii z doświadczeniem zdobytym w Polsce oraz w Niemczech. Aktualnie pracuje w gabinecie w Zakopanem. Ukończyła liczne kursy z zakresu manipulacji, terapii przeciwobrzękowej, tkanek miękkich wg dr Ciechomskiego, osteopatycznej terapii kręgosłupa według Mazura, stabilizacji centralnej i obwodowej wg Legockiego, kurs podstawowy i rozwijający PNF, manipulacji kręgosłupa. Pasjonatka działań manualnych, m.in. malowanie, wyszywanie, itp. W wolnym czasie przygotowuje się do maratonów i zdobywa 6-tysięczniki.

Lista rezerwowa

Opis

Podstawowym celem kursu jest uzupełnienie wiedzy klinicznej o diagnozowaniu, różnicowaniu objawów oraz doborze odpowiedniej terapii pacjenta. Jest on realizowany jest poprzez:

=> Maksymalnie 5 par na jednego prowadzącego, aby każdy mógł kilkukrotnie dokładnie powtórzyć daną czynność lub technikę.

=> Przekazanie wiedzy w praktyczny konkretny sposób, tak aby każdy z uczestników mógł utrwalić sobie daną czynność lub technikę.

=> Naukę “protokołów postępowania” porządkujących kolejność i sposób diagnozowania pacjenta.

Wiedza kliniczna przekazywana kursantom pozwala na zdobycie umiejętności różnicowania przyczyn dolegliwości między układowymi, a tymi które pochodzą z układu ruchu.

Program

Kompleks lędźwiowo-miedniczno-biodrowy (LMB) to centralny obszar ciała, który łączy w sobie zdolności kluczowe dla naszego funkcjonowania. W jego obrębie człowiek odżywia się i wydala. Dzięki niemu stabilnie siedzimy i swobodnie chodzimy. Tu rozpoczyna się prokreacja i nowe życie znajduje swoje miejsce. Dolegliwości kompleksu LMB są jednocześnie najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy z tytułu zwolnień L4. Od jakości przygotowania Fizjoterapeuty niejednokrotnie zależy, czy Pacjent odzyska zdrowie i wróci do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym. Dlatego wszystkie wiadomości przekazywane na I Module kursu są oparte o praktyczne doświadczenie kliniczne, pozwalające płynnie przekuć zdobytą wiedzę w praktykę.

 

Odcinek lędźwiowo-krzyżowy

 1. Prowadzenie wywiadu: historia, praktyczna wiedza o lekach i ich działaniu, wywiad rodzinny, wywiad układowy i narządowy. Badanie funkcjonalne: oglądanie, palpacja testy. Red i yellow flags a inni specjaliści.
 2. Anatomia topograficzna i funkcjonalna: ćwiczenia z oznaczaniem struktur i funkcji. Anatomia palpacyjna: struktury nerwowe, więzadłowe, naczyniowe a mięśniowo-powięziowe.
 3. Stabilność a mobilność odcinka L-S: funkcje kompleksu LMB, zakres osobniczej ruchomości stawów, inne.
 4. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo-powięziowe. Tensegracja i terapia wyrównywania napięć przenoszonych w ciele człowieka. Uwalnianie mięśniowo-powięziowe oraz punktów spustowych.
 5. Kompleks ruchowy LMB a funkcjonowanie układu moczowo-płciowego.
 6. Mobilizacje tkanek miękkich, techniki pozycyjnego rozluźniania Johnsa, Schiowitza oraz techniki energii mięśniowej (MET).
 7. Mobilizacje stawów.
 8. Manipulacja – czy i kiedy stosować? Red flags i bezpieczeństwo zabiegu. Wyznaczniki jednoznacznej blokady stawowej.

 

Badanie trzewne, mięśni brzucha i biodrowo-lędźwiowych

 1. Podstawowe pytania nakierowujące na problem wisceralny i łączenie odpowiedzi z objawami z układu ruchu. Unerwienie narządów a unerwienie wybranych części narządu ruchu – przykłady dolegliwości. Uwzględnienie red flags.
 2. Badanie trzewne w kierunku wykluczenia niebezpieczeństwa: tętniak aorty, 9 punktów na jamie brzusznej, wątroba i woreczek żółciowy.
 3. Badanie ruchomości wątroby, żołądka, jelit.
 4. Badanie mięśni brzucha: mięsień prosty, mięsień poprzeczny i ich wpływ na narządy trzewne. Mięsień biodrowo-lędźwiowy i jego znaczenie w dolegliwościach układów i narządów wewnętrznych.
 5. Znaczenie mechanoreceptorów trzewi. Praca włókien tonicznych i fazowych.
 6. Kwestie psychogenne, m. in. zespół jelita drażliwego, przyswajalność składników odżywczych, pokarmów, inne.
 7. Wywiad dot. układu pokarmowego z perspektywy fizjoterapeuty? Główne dolegliwości: wzdęcia, ptoza żołądka, przepuklina żołądka, brak mobilności narządów, napięcia więzadeł wątroby, sieci mniejszej, krezka jelita cienkiego, krezka esicy, operacje i blizny.
 8. Techniki rozluźniania trzewi.

 

Przepona

 1. Anatomia przepony i jej połączenie z narządami jamy brzusznej: wątroba i jej więzadła, przełyk, żołądek – rozwór dla przełyku, aorty, żyły głównej dolnej.
 2. Techniki rozluźniania łuków, ścięgien i mięśnia przepony.

 

Układ moczowo-płciowy

 1. Anatomia dna miednicy: mięśnie dna miednicy, ich osłabienie oraz przeciążenia.
 2. Dolegliwości związane z dnem miednicy: zapalenie pęcherza moczowego, cysty na jajnikach, endometrioza, inne.
 3. Spojenie łonowe: badanie, objawy wynikające z dysfunkcji spojenia łonowego.
 4. Techniki pracy z dnem miednicy i spojeniem łonowym.

 

Staw biodrowy i krzyżowo-biodrowy

 1. Palpacja stawów krzyżowo-biodrowych i biodrowych (struktury kostne, więzadłowe i mięśniowe).
 2. Techniki pracy z dnem miednicy i spojeniem łonowym.
 3. Stabilność miednicy, zastosowanie stabilizacji pasem.
 4. Testy różnicujące staw krzyżowo-biodrowy od innych struktur np. odcinek lędźwiowy kręgosłupa, staw biodrowy, problemy mięśniowe (testy wyprzedzania, więzadeł miednicy, trójetapowy, przeprostu, inne).
 5. Techniki tkanek miękkich dla mięśni miednicy i stawów biodrowych (masaż tkanek głębokich, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, terapia tiger points).
 6. Mobilizacje i manipulacje miednicy (skośna lub skręcona miednica). Techniki na kość krzyżową.
 7. Leczenie kompleksu miednicznego technikami pozycyjnymi.

Informacje dodatkowe

Kurs odbywa się w:

 piątek w godzinach od 15.00 do 20.00

 sobotę w godzinach od 8.00 do 17.15

Dlaczego warto?

zdobędziesz praktyczną wiedzę w oparciu o studium przypadków

→ otrzymasz skrypt z treścią prezentowaną na danym module

→ kurs trwa 16 godzin zajęć z czego 90% czasu stanowią zajęcia praktyczne certyfikat Uczelni WSEiT

→ po kursie zdobędziesz certyfikat ukończenia kursu wystawiony przez Uczelnię oraz świadectwo ukończenia kursu dokształcającego

→ kurs prowadzą doświadczeni instruktorzy: dr Paweł Cyrek i Agata Borek-Gątkowska

Zobacz fragment kursu https://bit.ly/2WoAJRH

 

Na kurs można ubiegać się o dofinansowania unijne z BUR i KFS!!! Serdecznie zapraszamy! Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jak również do Bazy Usług RozwojowychJak uzyskać dofinansowanie ? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Kurs dla:

fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i lekarzy, posiadających podstawowe doświadczenie pracy w swoim zawodzie.

Jeśli uczestnik jest studentem, powinien znać podstawy anatomii i rozumieć opis przedstawiony w "Ramowym programie usługi" powyżej.

Może Cię również zainteresować

Może Cię zainteresować

Fizjoterapia w pediatrii

Wyjątkowe w skali kraju studia podyplomowe o tak bogatej i wszechstronnej ofercie skierowanej do fizjoterapeutów dziecięcych.

Może Cię zainteresować

Holistyczna opieka okołoporodowa

Pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce o bogatej i wszechstronnej ofercie z zakresu opieki w okresie ciąży i połogu.

Może Cię zainteresować

Ortopodologia

Studia podyplomowe realizowane w formie zajęć teoretyczno-praktycznych skierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii tkanek miękkich. Główny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na ich sprawne i skuteczne wykorzystywanie w praktyce klinicznej. 

Może Cię zainteresować

Terapia manualna tkanek miękkich

Studia podyplomowe realizowane w formie zajęć teoretyczno-praktycznych skierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii tkanek miękkich. Główny nacisk położony jest na zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych pozwalających na ich sprawne i skuteczne wykorzystywanie w praktyce klinicznej. 

Back to Top