CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

Poznań 618391004, 618391005 • Szczecin 914201333

Techniki rozciągania i autorozciągania tkanek miękkich

Kolejny termin wkrótce

instruktor: Monika Chojęta ,

Lista rezerwowa

Opis

Celem kursu/szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających przywrócić równowagę  mięśniową oraz zakres ruchomości poszczególnych elementów narządu ruchu za pomocą znanych technik i metod terapeutycznych. Nauka rozciągania poszczególnych mięśni, prezentowana na szkoleniu, oparta jest o poizometryczną relaksację mięśni i stretching. Omawiane są metody terapii, jako pracy terapeuty z pacjentem, jak i autoterapii, dzięki czemu Uczestnik zdobywa wiedzę na temat sposobu edukacji pacjentów - jakie praktyczne ćwiczenia, pozycje ułożeniowe czy wskazówki dotyczące codziennej ergonomii pracy może zalecić, by efekt terapeutyczny był bardziej skuteczny i długotrwały.

Wykorzystane metody:

  • Stretching
  • Poizometryczna relaksacja mięśni
  • Pozycje ułożeniowe

Program

Część teoretyczna:

Znaczenie równowagi mięśniowej w funkcjonowaniu układu ruchu.

Przyczyny powstawania nierównowagi mięśniowej.

Mięśnie toniczne i fazowe.

Dolegliwości bólowe i dysfunkcje spowodowane nierównowagą mięśniową.

Poizometryczna relaksacja mięśni, stretching jako metody rozciągające tkanki miękkie - zasady działania, technika wykonania, wskazania i przeciwwskazania do terapii.

Pozycje ułożeniowe jako metoda relaksacji tkanek miękkich.

Trening siłowy jako końcowy etap w dochodzeniu do równowagi mięśniowej i jej utrzymywania.

Zespoły bólowe i dysfunkcje spowodowane zaburzeniami pracy wybranych struktur tkanek miękkich.

Część praktyczna:

Budowa, funkcja, lokalizacja palpacyjna wybranych mięśni lub grup mięśniowych.

Diagnostyka w kierunku poszukiwania struktur będących potencjalną przyczyną dolegliwości.

Praktyczna nauka wykonania technik rozciągających mięśnie toniczne.

Ćwiczenia zwiększające siłę mięśni fazowych.

Program terapii w wybranych przypadkach klinicznych.

Informacje dodatkowe

W cenie kursu zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe w formie skryptu dydaktycznego
  • certyfikat uczestnictwa w kursie i świadectwo ukończenia kursu

Może Cię również zainteresować

Może Cię zainteresować

Fizjoterapia w pediatrii

Wyjątkowe w skali kraju studia podyplomowe o tak bogatej i wszechstronnej ofercie skierowanej do fizjoterapeutów dziecięcych.

Może Cię zainteresować

Holistyczna opieka okołoporodowa

Pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce o bogatej i wszechstronnej ofercie z zakresu opieki w okresie ciąży i połogu.

Może Cię zainteresować

Ortopodologia

Studia podyplomowe realizowane w formie zajęć teoretyczno-praktycznych skierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii tkanek miękkich. Główny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na ich sprawne i skuteczne wykorzystywanie w praktyce klinicznej. 

Może Cię zainteresować

Terapia manualna tkanek miękkich

Studia podyplomowe realizowane w formie zajęć teoretyczno-praktycznych skierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii tkanek miękkich. Główny nacisk położony jest na zdobycie przez studenta umiejętności praktycznych pozwalających na ich sprawne i skuteczne wykorzystywanie w praktyce klinicznej. 

Back to Top