CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

Poznań 618391004, 618391005 • Szczecin 914201333

Strukturalna praca z ciałem (John Smith) - nowa formuła!!!

Kolejny termin wkrótce

instruktor: John Smith ,

Lista rezerwowa

Opis

Ten kurs wprowadza słuchaczy w ramy koncepcyjne oraz aspekty techniczne tradycji integracji strukturalnej, której  fundamentalną podstawę stanowi metoda Rolfingu. Podstawowe  podejście polega na ocenie pacjentów pod względem braku równowagi w sieci  napięciowej ciała (tkanki łączne) i/lub ograniczeń ruchowych – proces ten nazywanym „czytaniem ciała”.  Po wstępnej ocenie następuje seria  spotkań pracy z ciałem podczas których terapeuta strategicznie rozluźnia  zajęte I zwykle skrócone tkanki, a następnie wykorzystuje techniki ruchowe, aby nauczyć pacjenta bardziej efektywnej postawy ciała oraz poruszani się.

Główne zagadnienia poruszane podczas kursu to:

 • Wprowadzenie do głównych technik strukturalnej pracy z ciałem – głębokiej formy rozluźniania mięśniowo-powięziowego (ang. MFR), technik energizacji mięśni (ang. MET) oraz metody integracji ruchem.
 • Techniki energizacji mięśni w formie autoterapii stanowiące dodatkowe zalecenia dla pacjenta do wykonywania w domu.
 • Wprowadzenie do czytania ciała przy wykorzystaniu koncepcji Taśm Anatomicznych –Toma Myersa
 • Ocena oraz terapia nierównowagi w płaszczyznach strzałkowej oraz czołowej (Taśmy Anatomiczne: Powierzchowna Przednia Tylna)
 • Dynamika elastyczna i tensegracyjna sieci mięśniowo-powięziowej
 • Metody konstruowania interwencji w trakcie jednego spotkania
 • Opracowywanie serii spotkań
 • Jak wykorzystać techniki tej metody w kontekście naprawczym

Słuchacze  otrzymają możliwość wykonania dwóch mini-sesji na partnerze: 1) jednej poświęconej równoważeniu w płaszczyźnie strzałkowej  oraz   2) drugiej poświęconej przywracaniu równowagi w płaszczyźnie czołowej.

Istotne linki:  http://www.rolfingworks.com.au/

 

 

Program

Dzień 1

 

Zagadnienia:

 

 • Współczesne spojrzenie na powięź w świetle najnowszych badań
 • Inna filozofia metod naprawczych  takich jak masaż, czy fizjoterapia. Podejście „szerszego spojrzenia” które skupia się bardziej na szukaniu wzorców aniżeli symptomów.
 • W jaki sposób powięziowa sieć ciała adaptuje się do zwykłych codziennych czynności oraz nawyków ciała – synergistyczna relacja pomiędzy ludzką strukturą, a funkcją  – oraz w jaki sposób jest to przenoszone za pomocą metabolizmu kolagenowego.
 • Koncepcja Taśm Anatomicznych – długich mięśniowo-powięziowych podwieszek znajdujących się w naszym ciele.

 

Praktyka

 

 • Prezentacja przykładów braku równowagi w płaszczyznach strzałkowej i czołowej
 • Wykorzystanie specjalnego środka smarującego do technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego
 • Wstęp do repertuaru technik strukturalnej pracy z ciałem poprzez pracę na warstwach powierzchownych szyi i barków
 • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe dla górnej części mięśnia czworobocznego grzbietu – w pozycji leżenia na brzuchu oraz  pozycji siedzącej pacjenta
 • Różne warianty ułożenia pacjenta na kozetce
 • Wprowadzenie do Powierzchownej Taśmy Przedniej – głównie praca na mięśniach fazowych
 • Praca na Powierzchownej Taśmie Przedniej przy użyciu rozluźniania mięśniowo-powięziowego oraz technik energizacji mięśni –grzbietowy aspekt stopy, mięsień piszczelowy przedni, przednia część powięzi szerokiej oraz mięsień prosty uda
 • Techniki z etapu gry końcowej –opracowanie „pasm tylnych”, uniesienie miednicy, rozluźnianie mięśni przyczepiających się do potylicy
 • Dodatkowo zostaną zaprezentowane wstępne metody oceniania oraz terapii warstwy kości i więzadeł stopy, wraz niektórymi technikami mobilizacji stawów.
 • Zdjęcia posturalne uczestników do analizy posturalnej przez współuczestników

 

Dzień 2

 

Zagadnienia:

 • Różne elementy wpływające na postawę ciała: naśladowanie rodziców oraz rówieśników; adaptacja do urazu (wraz z adaptacjami długoterminowymi do mikro-urazów przeciążeniowych); asymetrie szkieletowe takie jak skolioza, dysproporcja wielkości talerzy biodrowych  oraz różnica w długości kończyn dolnych
 • Rola aktywności fibroblastów w transformacji sieci powięziowej
 • Wprowadzenie do pracy na Powierzchownej Taśmie Tylnej – głównie mięśniach tonicznych

 

Praktyka

 

 • Przegląd technik na Taśmie Powierzchownej Przedniej
 • Dokończenie technik pracy na Taśmie Powierzchownej Przedniej – praca na mięśniu prostym brzucha – kość łonowa, łuk żebrowy, oraz miejsca przyczepów do żeber  – następnie szerzej praca na mięśniach skośnych zewnętrznych, powięzi mostkowej, oraz linii Schultza, a następnie mięśniu mostkowo-obojczykowo-sutkowym.
 • Wprowadzenie do Taśmy Powierzchownej Tylnej
 • Równoważenie Taśm Powierzchownej Przedniej i Tylnej w płaszczyźnie strzałkowej, praca z takimi problemami posturalnymi jak: przesunięcie miednicy do przodu lub do tyłu, pochylenie miednicy w przód lub tył, zwiększone lub zmniejszone krzywizny kręgosłupa, zafiksowanie klatki piersiowej na wdechu lub wydechu, zespół wysunięcia głowy w przód
 • Modele „wewnętrzny i zewnętrzny” z Rolfingu – 4 różne kombinacje przesunięcia i pochylenia miednicy
 • Techniki pracy na Taśmie Powierzchownej Tylnej: powięź podeszwowa , tylna powięź podudzia oraz mięsień brzuchaty łydki, mięśnie kulszowo-goleniowe, więzadło krzyżowo-guzowe, powięź krzyżowa, mięśnie prostowniki grzbietu, mięśnie podpotyliczne oraz czepiec ścięgnisty aż do łuku brwiowego
 • Test ruchomości kości stępu i śródstopia
 • Mobilizacja kości stopy
 • Omówienie dynamiki szkieletu stopy w trakcie cyklu chodu

 

Dzień 3

Zagadnienia

 • Wprowadzenie do Taśmy Bocznych oraz Głębokiej Taśmy Bocznej (mięśnie pochyłe środkowe oraz mięsień czworoboczny lędźwi)
 • Nierównowaga posturalna w płaszczyźnie czołowej

Praktyka

 • Mini-sesja przywracająca równowagę w płaszczyźnie strzałkowej
 • Techniki pracy na taśmach bocznych miednicy oraz kończyn dolnych: aspekt boczny stopy, mięsień strzałkowy długi oraz krótki, pasmo biodrowo-piszczelowe, mięsień deltoidalny biodra (naprężacz powięzi szerokiej, mięsień pośladkowy średni, górne włókna mięśnia pośladkowego wielkiego)
 • Opracowanie powięzi górnej i dolnej części grzebienia talerza biodrowego
 • Równoważenie mięśni przywodzicieli i odwodzicieli
 • Techniki dedykowane pracy na taśmach bocznych powyżej grzebienia talerza biodrowego: górna część grzebienia, linia talii, powierzchowna powięź żeber, mięśnie międzyżebrowe, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz mięśnie płatowate.
 • Techniki pracy z Głęboką Taśmą Boczną: mięsień czworoboczny lędźwi oraz mięśnie pochyłe.

 

Dzień 4

Zagadnienia:

 • Równoważenie Taśm Bocznych
 • Zespół górnego otworu klatka piersiowej – potencjalne miejsca uciśnięcia naczyń splotu ramiennego
 • Neuro-stretching

 

Praktyka

 • Mini sesja równoważenia Taśm Bocznych
 • Techniki na mięśnie pochyłe przednie i środkowe, mięsień piersiowy większy oraz mniejszy, przednią część mięśnia naramiennego, mięsień ramienno-promieniowy oraz mięsień ramienny, przedział mięśni zginaczy przedramienia, cieśń nadgarstka oraz powięź dłoniową.

Informacje dodatkowe

W cenie kursu zapewniamy:

 • udział w kursie oraz jego tłumaczenie
 • książkę Johna Smitha „Strukturalna praca z ciałem"
 • certyfikat ukończenia kursu oraz świadectwo ukończenia kursu

Na kurs można ubiegać się o dofinansowania unijne z BUR i KFS!!! Serdecznie zapraszamy!

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jak również do Bazy Usług Rozwojowych. Jak uzyskać dofinansowanie ? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

 

Kurs dla:

 • fizjoterapeutów
 • studentów fizjoterapii (po I roku)
 • technikow fizjoterapii
 • techników masażystów.

Może Cię również zainteresować

Może Cię zainteresować

Atlas funkcjonalny układu powięziowego człowieka

Termin wydania: 2016
Autor:
Cena: 160.00 zł

Może Cię zainteresować

Stabilność, sport oraz wydajność ruchowa

Termin wydania: 2016
Autor: Joanne Elphinston
Cena: 140.00 zł

Może Cię zainteresować

Urodzony, aby chodzić. Ciało w ruchu a efektywność mięśniowo-powięziowa

Termin wydania: kwiecień 2017
Autor: James Earls
Cena: 120.00

Może Cię zainteresować

Strukturalna praca z ciałem

Termin wydania: 2014
Autor: John Smith
Cena: 99.90 zł

Back to Top