CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

Poznań 618391004, 618391005 • Szczecin 914201333

Wracamy z kursami od lipca. Znajdź swój kurs na rozwój!

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowego

Kolejny termin wkrótce

instruktor: Marcin Wytrążek ,

Lista rezerwowa

Opis

Co to jest rozluźnianie mięśniowo-powięziowe?

Technika rozluźniania mięśniowo-powięziowego jest jedną z najskuteczniejszych form rozluźniania układu powięziowego bądź mięśniowo-powięziowego, przy czym w przeciwieństwie do wielu form terapii wykonywana jest w sposób niezwykle subtelny i bezpieczny. Celem rozluźniania mięśniowo-powięzowego, nazywanego “uwalnianiem” mięśniowo-powięziowym (ang. myofascial release) jest usunięcie restrykcji tkankowych w ciele, co przynosi długotrwałe efekty. W rozluźnianiu mięśniowo-powięziowym nie koncentrujemy się na miejscu bólu lecz na zaburzeniach w układzie powięziowym, który stanowi nierozerwalną całość. Podstawą terapii z wykorzystaniem rozluźniania mięśniowow-powięziowego jest badanie palpacyjne i techniki manualne wykonywane z dostosowaniem się do stanu klinicznego pacjenta. Podczas trzydniowego kursu rozluźniania mięśniwo-powięziowego nauczysz się oceniać układ powięziowy pod kątem występowania restrykcji, które powstają wskutek stanów zapalnych, unieruchomienia, przeciążeń, urazów czy nadmiernego napięcia emocjonalnego. Nauczysz się jak łagodnie, ale jednocześnie stanowczo pracować w różnych sytuacjach klinicznych.

U jakich pacjentów rozluźnianie mięśniowo-powięziowe jest skuteczne?

Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe rozszerza wachlarz technik o techniki, które z powodzeniem można wykorzystać w stanach ostrych oraz u pacjentów o dużej bolesności i wrażliwości uciskowej tkanek. Przydają się m. in. w sytuacji napięciowych bólów głowy, stanów pourazowych (np. po urazach szyjnego odcinka kręgosłupa typu “smagnięcia biczem”), w łokciu tenisisty, problemach bólowych barku (np. “zamrożony bark”) bólach kręgosłupa czy wielu innych problemach narządu ruchu, także w geriatrii i pediatrii. Jest to jedna z technik z wyboru, co do której nie ma zbyt wielu przeciwwskazań ze względu na dużą subtelność pracy i obserwowanie reakcji ukłądu nerwowego pacjenta. Dzięki temu kursowi rozwiniesz swoje umiejętności palpacyjne, ucząc się dostosowywać dotyk i techniki manualne do różnego rodzaju przypadków klinicznych, co jest szczególnie istotne w przypadku pacjentów bólowych. Nie każdy pacjent bądź nie każdy stan kliniczny nadaje się do bardzo intensywnej, często bodźcowej pracy.

Jak wygląda kurs?

Kurs jest wypadkową kilkunastoletnich doświadczeń autora wraz z wieloletnią współpracą ze znaną w tej dziedzinie fizjoterapeutką amerykańską Carol Manheim. Dr n. med. Marcin Wytrążek jest współautorem tłumaczenia książki “Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe” autorstwa Carol Manheim. Kurs ma character typowo praktyczny podczas którego uczestnicy ćwiczą na sobie techniki. 90 procent czasu poświęcone jest na praktykę i bezpośredni kontakt z prowadzącym. Każdy z uczestników otrzymuje bogatoilustrowany skrypt oraz ma możliwość rejestrowania kursu w formie audio-wideo.

Program

 • Charakterystyka układu mięśniowo-powięziowego
 • Podstawowe założenia rozluźniania mięśniowo-powięziowego
 • Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania technik
 • Techniki ogólnego rozluźniania a techniki lokalne

Podczas kursu omówione zostanie wykorzystanie rozluźniania mięśniowo-powięziowego w stosunku do większości obszarów ciała z omówieniem znaczenia klinicznego pracy w tych obszarach.

 1. Rozluźnianie kompleksu szyjno-barkowego
 • technika rozluźniania ogólnego górnego kwadrantu
 • technika rozluźniania mięśnia naramiennego
 • technika rozluźniania mięśnia piersiowego większego i mniejszego
 • technika rozluźniania mięśnia najszerszego i obłego większego
 • technika rozluźniania mięśni z grupy stożka rotatorów
 • technika rozluźniania ogólnego szyjnego odcinka kręgosłupa
 • technika rozluźniania mięśnia czworobocznego grzbietu i dźwigacza łopatki
 • technika rozluźniania mięśni prostujących szyjny odcinek kręgosłupa (płatowate, półkolcowe)
 • technika rozluźniania mięśni podpotylicznych i mięśni czaszki
 • technika rozluźniania mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego i mięśni pochyłych

2. Technika lokalnego rozluźniania mięśnio-powięzi ramienia, przedramienia i ręki

3. Techniki rozluźniania jamy brzusznej i tułowia

 • technika ogólnego rozluźniania jamy brzusznej
 • technika rozluźniania mięśnia prostego brzucha oraz mięśni skośnych
 • technika rozluźniania klatki piersiowej
 • technika rozluźniania mięśnia czworobocznego ledżwi
 • technika rozluźniania mięśni przykręgosłupowych (kolcowego, najdłuższego, biodrowo-żebrowego, skręcających i wielodzielnych

 4. Techniki rozluźniania obręczy biodrowej

 • technika rozluźniania zginaczy stawu biodrowego, w tym mięśnia biodrowo-lędźwiowego
 • techniki rozluźniania mięśni odwodzących w stawie biodrowym (naprężacza powięzi szerokiej, mięśnia pośladkowego małego i średniego)
 • techniki rozluźniania rotatorów stawu biodrowego
 • techniki rozluźniania mięśni uda (przywodzicieli, czwoogłowego i grupy kulszowo-goleniowej)

 5. Techniki rozluźniania okolicy stawu kolanowego, podudzia i stopy

Informacje dodatkowe

Uczestnicy kursy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe w formie skryptu
 • certyfikat uczestnictwa w kursie wystawiony przez Uczelnię oraz świadectwo ukończenia kursu dokształcającego na druku MNiSW

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jak również do Bazy Usług Rozwojowych. Jak uzyskać dofinansowanie? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Kurs dla:

 • fizjoterapeutów
 • masażystów
 • terapeutów manualnych

Może Cię również zainteresować

Może Cię zainteresować

Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej. Wydanie II rozszerzone

Może Cię zainteresować

Kompleksowa terapia manualna - Nowość

Nadszedł czas zmian, odświeżamy kadrę dydaktyczną i program nauczania zgodnie z Waszymi oczekiwaniami.

Może Cię zainteresować

Ortopodologia

Studia podyplomowe realizowane w formie zajęć teoretyczno-praktycznych skierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii tkanek miękkich. Główny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na ich sprawne i skuteczne wykorzystywanie w praktyce klinicznej. 

Może Cię zainteresować

Holistyczna opieka okołoporodowa

Pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce o bogatej i wszechstronnej ofercie z zakresu opieki w okresie ciąży i połogu.

Back to Top