CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

Poznań 618391004, 618391005 • Szczecin 914201333

Diagnostyka w ujęciu osteopatycznym

Kolejny termin wkrótce

gość specjalny jako instruktor: Mgr Paweł Karczewski D.O.

Mgr Paweł Karczewski D.O.

Mgr Paweł Karczewski D.O.

Lista rezerwowa

Opis

Serdecznie zapraszamy na warsztat z Diagnostyki w modelu osteopatycznym.

W trakcie zajęć omówione zostaną:

  • Różne modele terapeutyczne i techniki badania w ramach diagnostyki osteopatycznej
  • Podstawy badania i terapii w zabiegach wisceralnych
  • Mechaniczne i neurofizjologiczne podstawy rozwoju dysfunkcji osteopatycznych.

Warsztat jest wprowadzeniem do studiów podyplomowych z Medycyny Osteopatycznej

Program

Szczegółowe informacje, znajdziecie na stronie WSEiT w zakładce studia podyplomowe Medycyna Osteopatyczna. 

Kurs dla:

Studia podyplomowe z medycyny osteopatycznej skierowane są do osób zainteresowanych zwiększeniem swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu diagnozowania oraz leczenia potencjalnych pacjentów. Program studiów został stworzony w taki sposób, aby absolwent mógł czuć się pewnie jako specjalista pierwszego kontaktu. Będzie mógł leczyć pacjenta na każdym etapie choroby, stosując w miarę potrzeby program krótko (postępowanie przeciwbólowe), średnio (poprawa funkcji) lub długoterminowy (edukacja, profilaktyka), biorąc pod uwagę aktualny stan kliniczny chorego.

Program studiów obejmuje przede wszystkim zajęcia praktyczne. Słuchacz będzie rozwijał swoje umiejętności palpacyjne oraz pozna skuteczne techniki osteopatyczne.

W czasie zajęć słuchacz dowie się jak zebrać obiektywny i wyczerpujący wywiad oraz jak właściwie i kompleksowo przeprowadzić badanie przedmiotowe pacjenta, a następnie zastosować indywidualnie dobraną terapię. Zagadnienia poruszane na zajęciach będą obejmowały również anatomię, fizjologię, biomechanikę,  embriologię, farmakoterapię, dietetykę, radiologię, semiologię.

Oferta adresowana jest wyłącznie do osób, które posiadają uprawnienia zawodowe fizjoterapeuty i/lub lekarza. 

Osoby będące pielęgniarką, położną, farmaceutą, terapeutą zajęciowym oraz ratownikiem medycznym mogą rozpocząć edukację po ukończeniu szkolenia przygotowawczego oraz zdaniu egzaminów teoretycznych i praktycznych.

Cele i zakres merytoryczny

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do planowania, prowadzenia i organizacji procesu terapeutycznego oraz nabycie podstawowych kompetencji z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych Medycyna osteopatyczna otrzymają świadectwo ukończenia studiów oraz tytuł: „Dyplomowany Osteopata”.

Może Cię również zainteresować

Może Cię zainteresować

Atlas funkcjonalny układu powięziowego człowieka

Termin wydania: 2016
Autor:
Cena: 160.00 zł

Może Cię zainteresować

Urodzony, aby chodzić. Ciało w ruchu a efektywność mięśniowo-powięziowa

Termin wydania: kwiecień 2017
Autor: James Earls
Cena: 120.00

Może Cię zainteresować

Ziołolecznictwo z kursem towaroznawstwa zielarskiego

Nauka trwa 1 rokZajęcia odbywają się 1 raz w miesiącu (soboty, niedziele). Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy na kierunku technik farmaceutyczny oraz pracownicy firm zielarskich i farmaceutycznych.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY>>>

Może Cię zainteresować

Terapia wisceralna i anatomia sekcyjna

Zapraszamy do Poznania na dwa dni zajęć warsztatowych.

Pierwszego dnia warsztaty prowadzą najlepsi wykładowcy praktycy:
• Marty Ryan/USA
• dr Łukasz Czubaszewski, DO
• mgr Rafał Uryzaj
• dr n. med. Marcin Wytrążek

W drugim dniu w prosektorium pod okiem prosektora dotrzesz do struktur anatomicznych narządów wewnętrznych. Warsztat będzie się odbywał na preparatach nieutrwalonych, czyli można powiedzieć świeżych, dzięki czemu będziesz mógł obserwować struktury anatomiczne w warunkach zbliżonych do żywych tkanek.

Back to Top