CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

Poznań 618391004, 618391005 • Szczecin 914201333
Terapia mięśniowo-powięziowa

Kolejny termin wkrótce

instruktor: Michał Kuszewski ,

ilość godzin: 20

cena 700.00

Lista rezerwowa

Opis

Kurs obejmuje swoim zakresem podstawy teoretyczne i praktyczne wykonywania zabiegów manualnych nakierowanych na leczenie tkanek miękkich (głównie techniki mięśniowo-powięziowe) w różnych dysfunkcjach. Przedstawione zostaną metody terapii jaka może być prowadzona na różnym etapie procesu zdrowienia. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące terapii dysfunkcji w obrębie mięśni (terapia punktów spustowych, stretching mięśniowy, masaż funkcjonalny), a także techniki powięziowe (głębokie rozcieranie, manipulacje powięziowe).

Celem kursu jest przedstawienie zagadnień dotyczących wykonywania zabiegów nakierowanych na leczenie dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich. Ideą kursu jest aby nie stanowił on nauki gotowych rozwiązań terapeutycznych, a raczej, by dawał podstawy teoretyczne i praktyczne do skutecznego znajdowania najlepszych form terapii w konkretnych objawach pacjenta. Zatem szkoleni będzie obejmowało zagadnienia diagnostyki i terapii poszczególnych dysfunkcji.

Program

Część teoretyczna

1. Podstawy anatomii i fizjologii układu kostno- mięśniowego,

2. Rola mięśnia i rola powięzi w powstawaniu ruchu,

3. Przedstawienie najnowszych doniesień i zagadnień dotyczących powstawania i gojenia dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich,

4. Przyczyny powstawania dysfunkcji mięśniowo -powięziowych – diagnostyka.

 

Część Praktyczna

1. Założenia wykonywania zabiegów rozcierania głębokiego,

2. Założenia wykonywania stretchingu mięśniowego,

3. Założenia wykonywania masażu funkcjonalnego,

4. Założenia powstawania i leczenia zaburzeń o charakterze aktywnych punktów spustowych,

5. Założenia wykonywania zabiegów tzw. manipulacji powięziowych.

Informacje dodatkowe

W cenie kursu zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe w formie skryptu dydaktycznego
  • certyfikat uczestnictwa w kursie i świadectwo ukończenia kursu

Kurs dla:

fizjoterapeutów pracujących z pacjentami, ale także studentów po drugim roku zajęć (po zaliczeniu anatomii, fizjologii, biomechaniki)

Miejsce i godziny zajęć

WSEiT WZ Szczecin, ul. Wawrzyniaka 8, I dzień godz. 9:00 - 18:30, II dzień godz. 9: 00 - 16:00

Może Cię również zainteresować

Fizjoterapia w pediatrii

Fizjoterapia w pediatrii

Wyjątkowe w skali kraju studia podyplomowe o tak bogatej i wszechstronnej ofercie skierowanej do fizjoterapeutów dziecięcych.

Holistyczna opieka okołoporodowa

Holistyczna opieka okołoporodowa

Pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce o bogatej i wszechstronnej ofercie z zakresu opieki w okresie ciąży i połogu.

Ortopodologia

Ortopodologia

Studia podyplomowe realizowane w formie zajęć teoretyczno-praktycznych skierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii tkanek miękkich. Główny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na ich sprawne i skuteczne wykorzystywanie w praktyce klinicznej. 

Kompleksowa terapia manualna - Nowość

Kompleksowa terapia manualna - Nowość

Nadszedł czas zmian, odświeżamy kadrę dydaktyczną i program nauczania zgodnie z Waszymi oczekiwaniami.

Back to Top