CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

Poznań 618391004, 618391005 • Szczecin 914201333

Strukturalna praca z ciałem moduł podstawowy (John Smith)

07.03 - 10.03.2019 - Poznań

instruktor: John Smith ,

wolne miejsca: 24

ilość godzin: 40

cena 1650.00

Zapisz się

Opis

Ten kurs wprowadza słuchaczy w ramy koncepcyjne oraz aspekty techniczne tradycji integracji strukturalnej, której  fundamentalną podstawę stanowi metoda Rolfingu. Podstawowe  podejście polega na ocenie pacjentów pod względem braku równowagi w sieci  napięciowej ciała (tkanki łączne) i/lub ograniczeń ruchowych – proces ten nazywanym „czytaniem ciała”.  Po wstępnej ocenie następuje seria  spotkań pracy z ciałem podczas których terapeuta strategicznie rozluźnia  zajęte I zwykle skrócone tkanki, a następnie wykorzystuje techniki ruchowe, aby nauczyć pacjenta bardziej efektywnej postawy ciała oraz poruszani się.

Główne zagadnienia poruszane podczas kursu to:

  • Wprowadzenie do głównych technik strukturalnej pracy z ciałem – głębokiej formy rozluźniania mięśniowo-powięziowego (ang. MFR), technik energizacji mięśni (ang. MET) oraz metody integracji ruchem.
  • Techniki energizacji mięśni w formie autoterapii stanowiące dodatkowe zalecenia dla pacjenta do wykonywania w domu.
  • Wprowadzenie do czytania ciała przy wykorzystaniu koncepcji Taśm Anatomicznych –Toma Myersa
  • Ocena oraz terapia nierównowagi w płaszczyznach strzałkowej oraz czołowej (Taśmy Anatomiczne: Powierzchowna Przednia Tylna)
  • Dynamika elastyczna i tensegracyjna sieci mięśniowo-powięziowej
  • Metody konstruowania interwencji w trakcie jednego spotkania
  • Opracowywanie serii spotkań
  • Jak wykorzystać techniki tej metody w kontekście naprawczym

Słuchacze  otrzymają możliwość wykonania dwóch mini-sesji na partnerze: 1) jednej poświęconej równoważeniu w płaszczyźnie strzałkowej  oraz   2) drugiej poświęconej przywracaniu równowagi w płaszczyźnie czołowej.

Istotne linki:  http://www.rolfingworks.com.au/

 

 

Program

Dzień 1

 

Zagadnienia:

 

  • Współczesne spojrzenie na powięź w świetle najnowszych badań
  • Inna filozofia metod naprawczych  takich jak masaż, czy fizjoterapia. Podejście „szerszego spojrzenia” które skupia się bardziej na szukaniu wzorców aniżeli symptomów.
  • W jaki sposób powięziowa sieć ciała adaptuje się do zwykłych codziennych czynności oraz nawyków ciała – synergistyczna relacja pomiędzy ludzką strukturą, a funkcją  – oraz w jaki sposób jest to przenoszone za pomocą metabolizmu kolagenowego.
  • Koncepcja Taśm Anatomicznych – długich mięśniowo-powięziowych podwieszek znajdujących się w naszym ciele.

 

Praktyka

 

  • Prezentacja przykładów braku równowagi w płaszczyznach strzałkowej i czołowej
  • Wykorzystanie specjalnego środka smarującego do technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego
  • Wstęp do repertuaru technik strukturalnej pracy z ciałem poprzez pracę na warstwach powierzchownych szyi i barków
  • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe dla górnej części mięśnia czworobocznego grzbietu – w pozycji leżenia na brzuchu oraz  pozycji siedzącej pacjenta
  • Różne warianty ułożenia pacjenta na kozetce
  • Wprowadzenie do Powierzchownej Taśmy Przedniej – głównie praca na mięśniach fazowych
  • Praca na Powierzchownej Taśmie Przedniej przy użyciu rozluźniania mięśniowo-powięziowego oraz technik energizacji mięśni –grzbietowy aspekt stopy, mięsień piszczelowy przedni, przednia część powięzi szerokiej oraz mięsień prosty uda
  • Techniki z etapu gry końcowej –opracowanie „pasm tylnych”, uniesienie miednicy, rozluźnianie mięśni przyczepiających się do potylicy
  • Dodatkowo zostaną zaprezentowane wstępne metody oceniania oraz terapii warstwy kości i więzadeł stopy, wraz niektórymi technikami mobilizacji stawów.
  • Zdjęcia posturalne uczestników do analizy posturalnej przez współuczestników

 

Dzień 2

 

Zagadnienia:

  • Różne elementy wpływające na postawę ciała: naśladowanie rodziców oraz rówieśników; adaptacja do urazu (wraz z adaptacjami długoterminowymi do mikro-urazów przeciążeniowych); asymetrie szkieletowe takie jak skolioza, dysproporcja wielkości talerzy biodrowych  oraz różnica w długości kończyn dolnych
  • Rola aktywności fibroblastów w transformacji sieci powięziowej
  • Wprowadzenie do pracy na Powierzchownej Taśmie Tylnej – głównie mięśniach tonicznych

 

Praktyka

 

  • Przegląd technik na Taśmie Powierzchownej Przedniej
  • Dokończenie technik pracy na Taśmie Powierzchownej Przedniej – praca na mięśniu prostym brzucha – kość łonowa, łuk żebrowy, oraz miejsca przyczepów do żeber  – następnie szerzej praca na mięśniach skośnych zewnętrznych, powięzi mostkowej, oraz linii Schultza, a następnie mięśniu mostkowo-obojczykowo-sutkowym.
  • Wprowadzenie do Taśmy Powierzchownej Tylnej
  • Równoważenie Taśm Powierzchownej Przedniej i Tylnej w płaszczyźnie strzałkowej, praca z takimi problemami posturalnymi jak: przesunięcie miednicy do przodu lub do tyłu, pochylenie miednicy w przód lub tył, zwiększone lub zmniejszone krzywizny kręgosłupa, zafiksowanie klatki piersiowej na wdechu lub wydechu, zespół wysunięcia głowy w przód
  • Modele „wewnętrzny i zewnętrzny” z Rolfingu – 4 różne kombinacje przesunięcia i pochylenia miednicy
  • Techniki pracy na Taśmie Powierzchownej Tylnej: powięź podeszwowa , tylna powięź podudzia oraz mięsień brzuchaty łydki, mięśnie kulszowo-goleniowe, więzadło krzyżowo-guzowe, powięź krzyżowa, mięśnie prostowniki grzbietu, mięśnie podpotyliczne oraz czepiec ścięgnisty aż do łuku brwiowego
  • Test ruchomości kości stępu i śródstopia
  • Mobilizacja kości stopy
  • Omówienie dynamiki szkieletu stopy w trakcie cyklu chodu

 

Dzień 3

Zagadnienia

  • Wprowadzenie do Taśmy Bocznych oraz Głębokiej Taśmy Bocznej (mięśnie pochyłe środkowe oraz mięsień czworoboczny lędźwi)
  • Nierównowaga posturalna w płaszczyźnie czołowej

Praktyka

  • Mini-sesja przywracająca równowagę w płaszczyźnie strzałkowej
  • Techniki pracy na taśmach bocznych miednicy oraz kończyn dolnych: aspekt boczny stopy, mięsień strzałkowy długi oraz krótki, pasmo biodrowo-piszczelowe, mięsień deltoidalny biodra (naprężacz powięzi szerokiej, mięsień pośladkowy średni, górne włókna mięśnia pośladkowego wielkiego)
  • Opracowanie powięzi górnej i dolnej części grzebienia talerza biodrowego
  • Równoważenie mięśni przywodzicieli i odwodzicieli
  • Techniki dedykowane pracy na taśmach bocznych powyżej grzebienia talerza biodrowego: górna część grzebienia, linia talii, powierzchowna powięź żeber, mięśnie międzyżebrowe, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz mięśnie płatowate.
  • Techniki pracy z Głęboką Taśmą Boczną: mięsień czworoboczny lędźwi oraz mięśnie pochyłe.

 

Dzień 4

Zagadnienia:

  • Równoważenie Taśm Bocznych
  • Zespół górnego otworu klatka piersiowej – potencjalne miejsca uciśnięcia naczyń splotu ramiennego
  • Neuro-stretching

 

Praktyka

  • Mini sesja równoważenia Taśm Bocznych
  • Techniki na mięśnie pochyłe przednie i środkowe, mięsień piersiowy większy oraz mniejszy, przednią część mięśnia naramiennego, mięsień ramienno-promieniowy oraz mięsień ramienny, przedział mięśni zginaczy przedramienia, cieśń nadgarstka oraz powięź dłoniową.

Informacje dodatkowe

W cenie kursu zapewniamy:

  • udział w kursie oraz jego tłumaczenie
  • książkę Johna Smitha „Strukturalna praca z ciałem"
  • certyfikat ukończenia kursu oraz świadectwo ukończenia kursu

Wpisowe 500 zł płatne wraz ze zgłoszeniem na numer konta:

ING Bank Śląski S.A. 51-1050-1520-1000-0023-4467-6537
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
ul. Grabowa 22; 61-473 Poznań
z dopiskiem: kurs podstawowy John Smith

Opłata wpisowa jest jednorazowa i bezzwrotna (w przypadku rezygnacji przez słuchacza).

Kurs dla:

  • fizjoterapeutów
  • studentów fizjoterapii (po I roku)
  • technikow fizjoterapii
  • techników masażystów.

Miejsce i godziny zajęć

WSEiT, ul. Grabowa 22 godz. 9:00-17:00

Może Cię również zainteresować

Może Cię zainteresować

Atlas funkcjonalny układu powięziowego człowieka

Termin wydania: 2016
Autor:
Cena: 160.00 zł

Może Cię zainteresować

Stabilność, sport oraz wydajność ruchowa

Termin wydania: 2016
Autor: Joanne Elphinston
Cena: 140.00 zł

Może Cię zainteresować

Urodzony, aby chodzić. Ciało w ruchu a efektywność mięśniowo-powięziowa

Termin wydania: kwiecień 2017
Autor: James Earls
Cena: 120.00

Może Cię zainteresować

Strukturalna praca z ciałem

Termin wydania: 2014
Autor: John Smith
Cena: 99.90 zł

Back to Top
/*RODO*/