CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

Poznań 618391004, 618391005 • Szczecin 914201333

Wracamy z kursami od lipca. Znajdź swój kurs na rozwój!

Strukturalna praca z ciałem (John Smith) - nowa formuła!!!

Strukturalna praca z ciałem (John Smith) - nowa formuła!!!

Kolejny termin wkrótce

instruktor: John Smith ,

ilość godzin: 56

cena 3100.00

Lista rezerwowa

Opis

Ten kurs wprowadza słuchaczy w ramy koncepcyjne oraz aspekty techniczne tradycji integracji strukturalnej, której  fundamentalną podstawę stanowi metoda Rolfingu. Podstawowe podejście polega na ocenie pacjentów pod względem braku równowagi w sieci napięciowej ciała (tkanki łączne) i/lub ograniczeń ruchowych – proces ten nazywanym „czytaniem ciała”.  Po wstępnej ocenie następuje seria spotkań pracy z ciałem podczas których terapeuta strategicznie rozluźnia  zajęte i zwykle skrócone tkanki, a następnie wykorzystuje techniki ruchowe, aby nauczyć pacjenta bardziej efektywnej postawy ciała oraz poruszani się. W dalszej części kursu wprowadzone zostają elementy analizy chodu oraz metodologia pracy  ze zgięciami oraz rotacjami .

Główne zagadnienia poruszane podczas kursu to:

 • Wprowadzenie do głównych technik strukturalnej pracy z ciałem – głębokiej formy rozluźniania mięśniowo-powięziowego (ang. MFR), technik energizacji mięśni (ang. MET) oraz metody integracji ruchem.
 • Techniki energizacji mięśni w formie autoterapii stanowiące dodatkowe zalecenia dla pacjenta do wykonywania w domu.
 • Wprowadzenie do czytania ciała przy wykorzystaniu koncepcji Taśm Anatomicznych –Toma Myersa
 • Ocena oraz terapia nierównowagi w płaszczyznach czołowej, strzałkowej  i poprzecznej (odpowiednio Taśmy Anatomiczne: Powierzchowna Przednia  Tylna,  Głęboka Taśma Przednia Taśmy Boczne, Taśmy Funkcjonalne Przednia i Tylna, Taśmy Spiralne oraz Taśmy Kończyn Górnych)
 • Dynamika elastyczna i tensegracyjna sieci mięśniowo-powięziowej
 • Metody konstruowania interwencji w trakcie jednego spotkania
 • Opracowywanie serii spotkań
 • Jak wykorzystać techniki tej metody w kontekście naprawczym, praca z zespołem górnego otworu klatki piersiowej
 • Ocena wzorców rotacyjnych
 • Praca ze skoliozą oraz innymi rotacjami zarówno pomiędzy poszczególnymi segmentami ciała jak i w obrębie jednego segmentu

Istotne linki:  http://www.rolfingworks.com.au/

Program

Dzień 1

Zagadnienia:

 • Współczesne spojrzenie na powięź w świetle najnowszych badań
 • Inna filozofia metod naprawczych  takich jak masaż, czy fizjoterapia. Podejście „szerszego spojrzenia” które skupia się bardziej na szukaniu wzorców aniżeli symptomów.
 • W jaki sposób powięziowa sieć ciała adaptuje się do zwykłych codziennych czynności oraz nawyków – synergistyczna relacja pomiędzy ludzką strukturą, a funkcją  – oraz w jaki sposób jest to przenoszone za pomocą metabolizmu kolagenowego.
 • Koncepcja Taśm Anatomicznych – długich mięśniowo-powięziowych podwieszek znajdujących się w naszym ciele.

Praktyka

 • Prezentacja przykładów braku równowagi w płaszczyznach strzałkowej i czołowej
 • Wykorzystanie specjalnego środka smarującego do technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego
 • Wstęp do repertuaru technik strukturalnej pracy z ciałem poprzez pracę na warstwach powierzchownych szyi i barków
 • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe dla górnej części mięśnia czworobocznego grzbietu – w pozycji leżenia na brzuchu oraz  pozycji siedzącej pacjenta
 • Różne warianty ułożenia pacjenta na kozetce
 • Wprowadzenie do Powierzchownej Taśmy Przedniej – głównie praca na mięśniach fazowych
 • Praca na Powierzchownej Taśmie Przedniej przy użyciu rozluźniania mięśniowo-powięziowego oraz technik energizacji mięśni –grzbietowy aspekt stopy, mięsień piszczelowy przedni, przednia część powięzi szerokiej oraz mięsień prosty uda
 • Techniki z etapu gry końcowej –opracowanie „pasm tylnych”, uniesienie miednicy, rozluźnianie mięśni podpotylicznych
 • Dodatkowo zostaną zaprezentowane wstępne metody oceniania oraz terapii warstwy kości i więzadeł stopy, wraz niektórymi technikami mobilizacji stawów.
 • Zdjęcia posturalne uczestników do analizy posturalnej przez współuczestników

Dzień 2

Zagadnienia:

 • Różne elementy wpływające na postawę ciała: naśladowanie rodziców oraz rówieśników; adaptacja do urazu (wraz z adaptacjami długoterminowymi do mikro-urazów przeciążeniowych); asymetrie szkieletowe takie jak skolioza, dysproporcja wielkości talerzy biodrowych  oraz różnica w długości kończyn dolnych
 • Rola aktywności fibroblastów w transformacji sieci powięziowej
 • Wprowadzenie do pracy na Powierzchownej Taśmie Tylnej – głównie mięśniach tonicznych

Praktyka

 • Przegląd technik na Taśmie Powierzchownej Przedniej
 • Dokończenie technik pracy na Taśmie Powierzchownej Przedniej – praca na mięśniu prostym brzucha – kość łonowa, łuk żebrowy, oraz miejsca przyczepów do żeber  – następnie szerzej praca na mięśniach skośnych zewnętrznych, powięzi mostkowej, oraz linii Schultza, a następnie mięśniu mostkowo-obojczykowo-sutkowym.
 • Wprowadzenie do Taśmy Powierzchownej Tylnej
 • Równoważenie Taśm Powierzchownej Przedniej i Tylnej w płaszczyźnie strzałkowej, praca z takimi problemami posturalnymi jak: przesunięcie miednicy do przodu lub do tyłu, pochylenie miednicy w przód lub tył, zwiększone lub zmniejszone krzywizny kręgosłupa, zafiksowanie klatki piersiowej na wdechu lub wydechu, zespół wysunięcia głowy w przód
 • Modele „wewnętrzny i zewnętrzny” z Rolfingu – 4 różne kombinacje przesunięcia i pochylenia miednicy
 • Techniki pracy na Taśmie Powierzchownej Tylnej: powięź podeszwowa , tylna powięź podudzia oraz mięsień brzuchaty łydki, mięśnie kulszowo-goleniowe, więzadło krzyżowo-guzowe, powięź krzyżowa, mięśnie prostowniki grzbietu, mięśnie podpotyliczne oraz czepiec ścięgnisty aż do łuku brwiowego
 • Test ruchomości kości stępu i śródstopia
 • Mobilizacja kości stopy
 • Omówienie dynamiki kości stopy w trakcie cyklu chodu

Dzień 3

Zagadnienia

 • Wprowadzenie do Taśmy Bocznych
 • Wprowadzenie do Głębokiej Taśmy Bocznej (mięśnie pochyłe środkowe oraz mięsień czworoboczny lędźwi)
 • Nierównowaga posturalna w płaszczyźnie strzałkowej

Praktyka

 • Mini-sesja przywracająca równowagę w płaszczyźnie strzałkowej
 • Techniki pracy na taśmach bocznych miednicy oraz kończyn dolnych: aspekt boczny stopy, mięsień strzałkowy długi oraz krótki, pasmo biodrowo-piszczelowe, mięsień deltoidalny biodra (naprężacz powięzi szerokiej, mięsień pośladkowy średni, górne włókna mięśnia pośladkowego wielkiego)
 • Opracowanie powięzi górnej i dolnej części grzebienia talerza biodrowego
 • Równoważenie mięśni przywodzicieli i odwodzicieli
 • Techniki dedykowane pracy na taśmach bocznych powyżej grzebienia talerza biodrowego: górna część grzebienia, linia talii, powierzchowna powięź żeber, mięśnie międzyżebrowe, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz mięśnie płatowate.
 • Techniki pracy z Głęboką Taśmą Boczną: mięsień czworoboczny lędźwi oraz mięśnie pochyłe.

Dzień 4

Zagadnienia:

 • Równoważenia Taśm Bocznych
 • Zespół górnego otworu klatka piersiowej – potencjalne miejsca uciśnięcia naczyń splotu ramiennego
 • Neuro-stretching
 • Alternatywne metody pracy z ruchem: Feldenkrais, Alexander i Trager

Praktyka

 • Mini sesja skoncentrowana na równoważeniu Taśm Bocznych
 • Techniki na mięśnie pochyłe przednie i środkowe, mięsień piersiowy większy oraz mniejszy, przednią część mięśnia naramiennego, mięsień ramienno-promieniowy oraz mięsień ramienny, przedział mięśni zginaczy przedramienia, cieśń nadgarstka oraz powięź dłoniową.
 • Wykorzystanie technik: Feldenkreisa, Aleksandra i Tragera jako metod komplementarnych terapii manualnej w celu zbudowania u pacjenta większej świadomości swojego ciała oraz  ugruntowania rezultatów tej terapii

Dzień 5

Zagadnienia:

 • Koncepcja “zespołu osiowego”: 3 masy kostne połączone kręgosłupem i oddzielone lordozą: głowa, klatka piersiowa oraz miednica
 • Wzorzec ruchów naprzemiennych w chodzie.
 • Efektywność metaboliczna wzorca naprzemiennego
 • Czynniki społeczne i środowiskowe, wpływające na wzorzec chodu w tym lateralizacja wzorców ruchowych
 • Krótki przegląd Taśm Anatomicznych przecinających linię pośrodkowa ciała: Taśmy Spiralnej, Taśmy Funkcjonalnej Tylnej oraz Taśmy Funkcjonalnej Przedniej
 • Fizyka naprzemiennych ruchów kręgosłupa: wahadło skrętne oraz inne mechanizmy bioelastyczne; badania Grakovieckiego na temat skrętów kręgosłupa
 • Podstawowe metody pracy z rotacją zewnętrzną kończyn dolnych

Praktyka

 • Ocena nierównowagi w płaszczyźnie poprzecznej pacjenta w pozycji stojącej: miednicy względem stóp; klatki piersiowej względem miednicy oraz głowy względem klatki piersiowej
 • Wprowadzenie do górnej części Taśmy Spiralnej
 • Techniki pracy na mięśniach skośnych wewnętrznych i zewnętrznych, mięśniu zębatym przednim, mięśniach równoległobocznych oraz płatowatych
 • Wprowadzenie do pracy na dolnej części Taśmy Spiralnej w celu wpłynięcia na stopień supinacji i pronacji stopy, jak również jej ewersję
 • Techniki pracy na: przednim aspekcie pasma biodrowo-piszczelowego, mięśniu piszczelowym przednim, mięśniu strzałkowym długim i krótkim, mięśniu dwugłowym uda oraz więzadle krzyżowo-guzowym.
 • Przegląd oceny wzorców rotacyjnych w pozycji stojącej

Dzień  6

Zagadnienia:

 • Zadania Taśmy Funkcjonalnej Tylnej w chodzie
 • Rozłożenie skośnych wektorów na zgięcie/wyprost oraz skręt, interakcja strukturalna i funkcjonalna taśm przecinających linię pośrodkową ciała
 • Praca Gracovetskyiego na temat skrętów kręgosłupa
 • Funkcja Taśmy Funkcjonalnej Przedniej
 • Interakcja Taśm przecinających linię pośrodkową ciała oraz głównych taśm biegnących  wzdłuż ciała

Praktyka

 • Techniki pracy na Taśmie Funkcjonalnej Tylnej: mięsień najszerszy grzbietu, powięź krzyżowa, dolne włókna mięśnia pośladkowego wielkiego, mięsień obszerny boczny, torebka  stawu kolanowego
 • Techniki pracy na Taśmie Funkcjonalnej Przedniej: przywodzicielach krótkich (mięśniu grzebieniowym oraz mięśniu przywodzicielu długim), mięśniu prostym brzucha oraz mięśniu piersiowym większym

Dzień 7

Zagadnienia:

 • Praca z wzorcami asymetrycznymi rotacji kończyn , gdy miednica jest zrotowana względem  stóp.
 • Metodologia pracy ze skoliozą: interwencje na wczesnym etapie terapii skupiające się na nierównowadze w mięśniach prostownikach grzbietu; praca na  czwartej warstwie tkanki mięśniowej kręgosłupa:  grupie mięśni poprzeczno-kolcowych
 • Wzorce rotoskoliozy
 • Nierównowaga natury rotacyjnej w zespole obręczy barkowej
 • Brak równowagi w mięśniach stożka rotatorów oraz mięśniach kończyn górnych.

Praktyka

 • Mini sesja na partnerze skupiająca się na pracy z problemami w płaszczyźnie poprzecznej
 • Techniki oceny palpacyjnej w rotacji kręgosłupa  – wyszukiwanie punktu neutralnego  oraz szczytu wzorca rotacji
 • Techniki pracy z grupą mięśni poprzeczno-kolcowych
 • Wzorzec litery ‘X’ w obrębie barków oraz metody pracy z brakiem równowagi w ustawieniu łopatek; techniki pracy na mięśniach: zębatym przednim, mięśniach równoległobocznych oraz piersiowym mniejszym i czwartym segmencie  mięśnia czworobocznego grzbietu
 • Techniki pracy przy braku równowagi w mięśniach stożka rotatorów, rotacji ramion: do środka lub na zewnątrz

Informacje dodatkowe

W cenie kursu zapewniamy:

 • udział w kursie oraz jego tłumaczenie
 • książkę Johna Smitha „Strukturalna praca z ciałem"
 • certyfikat ukończenia kursu oraz świadectwo ukończenia kursu

Na kurs można ubiegać się o dofinansowania unijne z BUR i KFS!!! Serdecznie zapraszamy!

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu jak również do Bazy Usług Rozwojowych. Jak uzyskać dofinansowanie ? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

 

Dlaczego warto?

Słuchacze  otrzymają możliwość wykonania dwóch mini-sesji na partnerze:

1) jednej poświęconej równoważeniu w płaszczyźnie strzałkowej  oraz   

2) drugiej poświęconej przywracaniu równowagi w płaszczyźnie czołowej.

Kurs zawiera solidną podbudowę teoretyczną popartą długoletnim doświadczeniem prowadzącego, który chętnie dzieli się przypadkami ze swojej własnej praktyki zawodowej. Te siedem dni obfituje w dużą ilość technik, które podane są w sposób usystematyzowany i bardzo dokładny z omówieniem anatomii obszarów, w których w danym momencie koncentruje się praca terapeuty. Szkolenie oprócz kompletu technik pracy z Taśmami Anatomicznymi w braku równowagi we wszystkich trzech płaszczyznach ciała oferuje niezbędne w tego typu pracy podstawowe umiejętności czytania ciała, zarówno w postawie stojącej, jak i w ruchu, jak również inne  metody komplementarne pracy z ruchem do zastosowania w gabinecie, jak i zalecenia pacjentowi do domu.

Kurs dla:

 • fizjoterapeutów
 • studentów fizjoterapii (po I roku)
 • technikow fizjoterapii
 • techników masażystów.

Miejsce i godziny zajęć

Poznań, ul. Grabowa 22 sala nr 20 godz. 9:00-17:00

Może Cię również zainteresować

Atlas funkcjonalny układu powięziowego człowieka

Atlas funkcjonalny układu powięziowego człowieka

Termin wydania: 2016
Autor:
Cena: 160.00 zł

Stabilność, sport oraz wydajność ruchowa

Stabilność, sport oraz wydajność ruchowa

Termin wydania: 2016
Autor: Joanne Elphinston
Cena: 140.00 zł

Urodzony, aby chodzić. Ciało w ruchu a efektywność mięśniowo-powięziowa

Urodzony, aby chodzić. Ciało w ruchu a efektywność mięśniowo-powięziowa

Termin wydania: kwiecień 2017
Autor: James Earls
Cena: 120.00

Strukturalna praca z ciałem

Strukturalna praca z ciałem

Termin wydania: 2014
Autor: John Smith
Cena: 99.90 zł

Back to Top