CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

Poznań 618391004, 618391005 • Szczecin 914201333

Wracamy z kursami od lipca. Znajdź swój kurs na rozwój!

Diagnostyka w ujęciu osteopatycznym

Diagnostyka w ujęciu osteopatycznym

Kolejny termin wkrótce

instruktor: Mgr Paweł Karczewski D.O.

ilość godzin: 4

cena 0.00

Lista rezerwowa

Opis

Serdecznie zapraszamy na warsztat z Diagnostyki w modelu osteopatycznym.

W trakcie zajęć omówione zostaną:

  • Różne modele terapeutyczne i techniki badania w ramach diagnostyki osteopatycznej
  • Podstawy badania i terapii w zabiegach wisceralnych
  • Mechaniczne i neurofizjologiczne podstawy rozwoju dysfunkcji osteopatycznych.

Warsztat jest wprowadzeniem do studiów podyplomowych z Medycyny Osteopatycznej

Program

Szczegółowe informacje, znajdziecie na stronie WSEiT w zakładce studia podyplomowe Medycyna Osteopatyczna. 

Kurs dla:

Studia podyplomowe z medycyny osteopatycznej skierowane są do osób zainteresowanych zwiększeniem swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu diagnozowania oraz leczenia potencjalnych pacjentów. Program studiów został stworzony w taki sposób, aby absolwent mógł czuć się pewnie jako specjalista pierwszego kontaktu. Będzie mógł leczyć pacjenta na każdym etapie choroby, stosując w miarę potrzeby program krótko (postępowanie przeciwbólowe), średnio (poprawa funkcji) lub długoterminowy (edukacja, profilaktyka), biorąc pod uwagę aktualny stan kliniczny chorego.

Program studiów obejmuje przede wszystkim zajęcia praktyczne. Słuchacz będzie rozwijał swoje umiejętności palpacyjne oraz pozna skuteczne techniki osteopatyczne.

W czasie zajęć słuchacz dowie się jak zebrać obiektywny i wyczerpujący wywiad oraz jak właściwie i kompleksowo przeprowadzić badanie przedmiotowe pacjenta, a następnie zastosować indywidualnie dobraną terapię. Zagadnienia poruszane na zajęciach będą obejmowały również anatomię, fizjologię, biomechanikę,  embriologię, farmakoterapię, dietetykę, radiologię, semiologię.

Oferta adresowana jest wyłącznie do osób, które posiadają uprawnienia zawodowe fizjoterapeuty i/lub lekarza. 

Osoby będące pielęgniarką, położną, farmaceutą, terapeutą zajęciowym oraz ratownikiem medycznym mogą rozpocząć edukację po ukończeniu szkolenia przygotowawczego oraz zdaniu egzaminów teoretycznych i praktycznych.

Cele i zakres merytoryczny

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do planowania, prowadzenia i organizacji procesu terapeutycznego oraz nabycie podstawowych kompetencji z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Certyfikaty w ramach studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów podyplomowych Medycyna osteopatyczna otrzymają świadectwo ukończenia studiów oraz tytuł: „Dyplomowany Osteopata”.

Miejsce i godziny zajęć

Poznań, ul. Grabowa 22 sala nr 23 godz. 10:00-14:00

Może Cię również zainteresować

Fizjoterapia w pediatrii

Fizjoterapia w pediatrii

Wyjątkowe w skali kraju studia podyplomowe o tak bogatej i wszechstronnej ofercie skierowanej do fizjoterapeutów dziecięcych.

Holistyczna opieka okołoporodowa

Holistyczna opieka okołoporodowa

Pierwsze tego typu studia podyplomowe w Polsce o bogatej i wszechstronnej ofercie z zakresu opieki w okresie ciąży i połogu.

Ortopodologia

Ortopodologia

Studia podyplomowe realizowane w formie zajęć teoretyczno-praktycznych skierowane są do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu terapii tkanek miękkich. Główny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na ich sprawne i skuteczne wykorzystywanie w praktyce klinicznej. 

Kompleksowa terapia manualna - Nowość

Kompleksowa terapia manualna - Nowość

Nadszedł czas zmian, odświeżamy kadrę dydaktyczną i program nauczania zgodnie z Waszymi oczekiwaniami.

Back to Top