CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

Poznań 618391004, 618391005 • Szczecin 914201333

Zniżki

Szczegółowe zasady przyznawania zniżek w opłatach za kursy określa program lojalnościowy Galilea Club

Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT działa z myślą o osobach, które chcą uzupełnić wykształcenie, podnieść kwalifikacje, zdobyć nowe umiejętności, a tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak uzyskać dofinansowanie z KFS? Informacje znajdziecie na stronie: http://kfs.pl

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej jest wpisana do Bazy Usług RozwojowychJak uzyskać dofinansowanie z BUR? Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Back to Top